2018 - 10 marca Walny Zjazd

Awatar użytkownika
ZAP
Posty: 206

2018 - 10 marca Walny Zjazd

Postautor: ZAP » 21 mar 2018, 15:37

WALNE ZGROMADZENIE ZWIĄZKU ARTYSTÓW PLASTYKÓW
Protokół z obrad 10.03.2018

Powitanie ogólne przez P. Prezes
Sporządzenie listy obecności – zebrano 36 podpisów
Wybór przewodniczącego zebrania – Andrzej Kończal
Wybór protokolanta – Ewa Gbiorczyk
1. Dokonano wyboru Uchwałą nr 1 sposób głosowania w sposób jawny, większością głosów.
Wstrzymała się 1 osoba.
2. Kandydatury do Komisji Skrutacyjnej Uchwałą nr 2 P. Śniegurska, P. Buksalewicz wybrano jednogłośnie .
3. Następnie Pani Prezes przemawiała na temat działalności Zarządu Krajowego za rok 2017. Omówienie zasad kampanii reklamowej oraz strony www, wprowadzenie znaczków do legitymacji, znaczków pocztowych, dokonano zgłoszeń do odznaczeń ministerialnych za zasługi dla Kultury, omówienie wolontariatu, przedstawienie informacji o warsztatach plastycznych, plenerach, akcjach poligraficznych, graficznych. Omówienie bilansu księgowego za rok 2017.
4. 3 osoby przyjechały spóźnione – razem jest 39 osób.
5. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zaakceptowała sprawozdanie zarządu za rok 2017.
6. Uchwała nr 3 – udzielenie absolutorium zarządowi Krajowego głosami 100% - 39 osób.
7. Wystąpienie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego na temat ew. wniosków, skarg – nie odnotowano wniosków.
8. Wystąpienie Prezes wielkopolskiego oddziału ZAP za rok 2017 – podsumowanie działań.
Omówienie ilości wystaw indywidualnych oraz zbiorowych, organizacja plenerów.
9. Odczytanie informacji na temat działań oddziału dolnośląskiego – odczytał A. Kończal. P. Florian Kohut otrzymał medal Gloria Artis (brązowy) zasłużony dla Kultury Polskiej.
10. Podsumowanie działań oddziału Krajeńskiego.
11. Podsumowanie działań oddziału czarnkowsko- trzcianeckiego (wybrano nowy zarząd).
12. Pozostałe sprawozdania są dostępne na ogólnej stronie http://www.zap.info.pl.
13. Odział pilski przedstawił swoje działania za rok 2017 – omówił W. Stępyra.
14. Pani Prezes Sciezynska zaproponowała organizację wystawy w Belgii w roku 2020.
15. Wyróżniono skarbników za wzorowe sporządzenie sprawozdań 1. miejsce Ewa Stanisławska OW ZAP
2. miejsce oddział mazowiecki Iwona Żelazko
3. oddział czarnkowsko – trzcianecki.
16. Informacja o powstaniu oddziału Pomorze.
17. Wolne wnioski.
17a. Oddział dolnośląski zgłasza propozycję nazwy członka zwyczajnego na honorowego dla Pani Lucyny Wierzbickiej.
Uchwałą nr 4 przegłosowano wniosek 100% ilością głosów = zatwierdzenie pozytywne.
18. Propozycja zmiany wysokości składki od roku 2019. Ogólna dyskusja. Głosowanie Uchwałą nr 5 jednogłośnie przegłosowano i zatwierdzono składkę w wysokości 100 zł od roku 2019.
19. Propozycja, żeby wpłacane składki od członków zarządu (Prezes, skarbnik, sekretarz) wracały do oddziału regionalnego.
Zwrot składek za rok 2018.
20. Omówienie pisma skierowanego do zarządu ZAP od oddziału Krajeńskiego na temat powrotu nazwy oddziału wielkopolskiego na oddział poznański.
Zarząd ZAP zdecydował o powrocie nazewnictwa oddziału z wielkopolskiego na poznański.
21. Podsumowanie Komisji Skrutacyjnej.
22. Podsumowanie obrad przez Sekretarza ZAP oraz Panią Prezes ZAP.
23. Podpisanie protokołu.

Wróć do „Sprawozdanie z WALNEGO ZJAZDU”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość