2015

Awatar użytkownika
ZAP
Posty: 206

2015

Postautor: ZAP » 16 mar 2018, 15:06

ZAPROSZENIE z dnia Czarnków 25.11.2014.r.
Zarząd Krajowy Związku Artystów Plastyków zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 17.01.2015. roku (sobota) o godzinie 12.00 w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie.
W przypadku braku kworum, drugi termin Zebrania wyznaczono na godz. 12.15. tego samego dnia.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych artystów
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Wybór protokolanta
4. Zatwierdzenie porządku obrad
5. Wystąpienie Wiceprezesa ZK ZAP
6. Sprawozdanie z działalności merytorycznej ZK ZAP za okres kadencji
7. Sprawozdanie z działalności finansowej ZAP za okres kadencji
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
10.Sprawozdania Prezesów Oddziałów
11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu
12. Wystąpienie Prezesa ustępującego Zarządu
13. Ustalenie kworum umożliwiające przystąpienie do wyborów
14. Głosowanie nad liczbą członków Zarządu
15. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu
16. Wybór Komisji Skrutacyjnej
17. Głosowanie
18. Przerwa w obradach do czasu ogłoszenia wyników wyborów
19. Ogłoszenie wyników wyborów
20. Przerwa do czasu ukonstytuowania się nowo wybranego Zarządu
21. Ogłoszenie podziału funkcji członków Zarządu
22. Wystąpienie Prezesa Zarządu
23. Zgłaszanie kandydatur i wybór członków Komisji Rewizyjnej
24. Zgłaszanie kandydatur i wybór członków Sądu Koleżeńskiego
25. Wybór Komisji Statutowej
26. Zgłaszanie kandydatur i wybór Komisji Uchwał i Wniosków
27. Dyskusja i wolne wnioski
28.Zamknięcie Zebrania
Sekretarz ZK ZAP
Wojciech Holz

Awatar użytkownika
ZAP
Posty: 206

Re: 2015

Postautor: ZAP » 16 mar 2018, 15:18

Czarnków 28.03.2015.r.

Protokół z Walnego Zjazdu Członków ZAP
(kontynuacja Zjazdu z 17.01.2015.r.)


Pani Prezes Grażyna Rębarz powitała przybyłych. Prowadzenie obrad kontynuował Przewodniczący Zebrania Wojciech Holz.
Kol. W. Stępyra przypomniał, że Zarząd miał przedstawić plan działania na 2015 rok oraz preliminarz wydatków.
Kol. Holz przedstawił zebranym preliminarz, który jednak nie został przez Zjazd zatwierdzony z powodu planowanych wydatków przekraczających planowane wpływy.
Kol Holz wyjaśnił, że nie uwzględniono w nim wpływów od ewentualnych sponsorów oraz to, że w pierwszej części Zjazdu nie ustalono procentowej wysokości wpływów ze składek członkowskich na rzecz działania ZK ZAP.
Zebrani zobowiązali Zarząd do sporządzenia poprawek w preliminarzu do końca kwietnia br.
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Kol. Ewa Jabłońska przedstawiła propozycje uchwał, które nie zostały przegłosowane na I-szej części Zjazdu.
Przystąpiono do dyskusji i głosowań nad propozycjami uchwał w kolejności ich przedstawiania.
1. Składki członkowskie przekazywać Zarządowi do końca czerwca.
Za 12 osób, 1 głos wstrzymujący się.
2. Ujednolicić wzory pieczątek dla Prezesów Oddziałów i logo na pismach związkowych.
Przyjęto jednogłośnie.
3. Zlikwidować ryczałt dla skarbnika ZK.
Za 7 osób. Przeciw 6.
4. Ustalenie procentowej wysokości składek na rzecz pracy ZK ZAP.
10% - za 0 głosów
25% - za 4 głosy, przeciw 9 głosów, 0 wstrzymujących się
50% - za 9 osób.
Uchwała ta obaliła wniosek przedstawiony w I-szej części Zjazdu przez kol. Kubiak-Sobczak.
5. Opracowanie wzoru znaczka organizacyjnego dla wszystkich członków Związku
Przyjęto jednogłośnie.
6. Dyskutowano nad sprawą opłacania abonamentu internetowego z funduszy Związku na rzecz tzw. „prywatnego użytkownika” czyli Prezesa ZK ZAP i sekretarza.
Sekretarz wyjaśnił, że Prezes i on, co prawda posiada dostęp do internetu w prywatnym domu, ale jest on jednocześnie siedzibą ZK ZAP. Założenie sieci internetowej i opłacanie abonamentu było możliwe tylko dzięki sponsorowi, który niestety, wycofał się z wspierania w ten sposób Związku.
Zebrani stwierdzili, że opłacanie abonamentu przez Związek jest zbyt drogie. Podobnie jak założenie i utrzymanie strony internetowej Związku, o co wnioskowała kol. Frankowska. Zaproponowano rozważenie możliwości dołączenia informacji o działalności Związku na stronie MCK Czarnków.
W tej sprawie nie podjęto żadnej uchwały.
7. Dyskutowano nad kwestią określenia adresu siedziby Związku oraz doprecyzowaniu praw i obowiązków członków honorowych Związku.
Przewodniczący Zebrania stwierdził, że sprawy te jednoznacznie wiążą się ze zmianami w Statucie, którymi miała się zająć Komisja Statutowa powołana na ubiegłorocznym Zjeździe, a która nie przedstawiła do dziś żadnych propozycji. Komisja ta została ponownie powołana w tym samym składzie w I-szej części Zjazdu, a obecnie wśród zebranych jest tylko jeden jej reprezentant odpowiedzialny za ustalenie zgodności z prawem przedstawionych propozycji, które jednak do niego nie wpłynęły.
Powołano więc Komisję Statutową w nowym składzie: Wacław Stępyra, Ewa Jabłońska, Stanisław Wojcieszak, która zajmie się opracowaniem propozycji zmian w Statucie ZAP. Kilka z tych poprawek przedstawiono. Za ich przyjęciem głosowało 12 osób, jedna była przeciw.
8. Zobowiązuje się Zarząd do informowania członków Związku o podejmowanych decyzjach i przedsięwzięciach drogą e-mailową.
9. Oddział Czarnkowsko-Trzcianecki powinien złożyć sprawozdanie ze swej rocznej działalności na Walnym Zjeździe.
Kol. Holz wyjaśnił, że działania Oddziału Czarnkowsko-Trzcianeckiego w większości pokrywają się z działalnością Zarządu Krajowego, jako że troje członków tego Oddziału są członkami Zarządu Krajowego, którego sprawozdanie już złożył, ale na wniosek zebranych zapoznał ich z treścią sprawozdania Oddziału.
10. Zmiana siedziby Zarządu Krajowego na siedzibę aktualnego zamieszkania Prezesa ZK.
11. Zmienić – doprecyzować prawa i obowiązki członków honorowych ZAP.
12. Oddział Czarnkowsko-Trzcianecki ma przedłożyć sprawozdanie z działalności.
13. Głosowanie nad poprawkami w statucie. Za 12 przeciw 1.
14. Ustalono datę obchodów 25-lecia ZAP na 20 czerwca 2015 połączone z wystawą prac, w Piecniku na plenerze.
15. Korespondencyjnie przesłać dopracowany preliminarz do końca kwietnia 2015 i sprawozdanie finansowe a głosowanie przeprowadzić w Oddziałach.


Przewodniczący zebrania
Wojciech Holz

Protokolantka
Maria Frankowska


Wróć do „Sprawozdanie z WALNEGO ZJAZDU”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość