2013

Awatar użytkownika
ZAP
Posty: 206

2013

Postautor: ZAP » 16 mar 2018, 15:02

Czarnków 22.03.2014

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Związku Artystów Plastyków za rok 2013

Ze względu na brak kworum zebranie otworzyła Prezes ZAP Grażyna Rębarz w drugim terminie.
Na wniosek prezesa, jednogłośnie, na Przewodniczącego Zebrania Wybrano kol. Wojciecha Holza.
Protokólantką wybrano Marię Frankowską.
Zatwierdzono porządek obrad.
Pani Prezes wręczyła nowoprzyjętym członkom Związku legitymacje, a sekretarz odczytał, a następnie wręczył Prezesowi nowopowstałego Oddziału Krajeńskiego Renacie Kowalczyk, Protokół z Zebrania Zarządu Krajowego ZAP, na którym podjęto Uchwałę o powołaniu i włączeniu w skład ZAP tego Oddziału.
Sekretarz ZK ZAP przedstawił sprawozdanie z działalności ZK w 2013 roku. (Dokument w załączeniu).
Skarbnik ZK ZAP, Witold Grześkowiak przedstawił sprawozdanie z działalności finansowej ZK w 2013 roku.
Wacław Mielczarek – członek Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z posiedzenia Komisji, z którego wynikało, że Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień w działalności Zarządu Krajowego w 2013 roku. (Dokument w załączeniu)
Na wniosek Przewodniczącego Zebrania przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Krajowego.
Absolutorium udzielono jednogłośnie.
Następnie wysłuchano sprawozdań z rocznej działalności Oddziałów ZAP. Przewodniczący zebrania odczytał sprawozdanie przesłane przez Prezesa Oddziału Mazowieckiego – Jana Drewicza oraz sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego – Jerzego Janowskiego.( Oba dokumenty przesłane zostały pocztą elektroniczną - w załączeniu).
Prezes Oddziału Krajeńskiego przedstawił plany działalności na bieżący rok.
Informacje szczegółowe można uzyskać drogą elektroniczną korzystając z poczty: zapkrajna@wp.pl
Prezes Zarządu Krajowego Grażyna Rębarz, w swoim wystąpieniu, podziękowała w imieniu całego Zarządu za jednogłośne udzielenie absolutorium, poruszyła sprawę niskiej frekwencji na Walnych Zebraniach oraz brak postępów w pracach Komisji Statutowej. Omówiła plany plenerów na bieżący rok. (Stosowna informacja o miejscach i terminach zostanie przesłana do Prezesów Oddziałów).
Przypomniała też, że kadencja Zarządu kończy się w listopadzie br. W związku z tym należy ustalić termin Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
Walne Zebranie podjęło jednogłośnie decyzję, aby tę kadencję przedłużyć do marca 2015 roku, a jego dokładny termin, stosowną uchwałą określi Zarząd Krajowy ZAP.
W ramach wolnych wniosków Stanisław Wojcieszak złożył wniosek o podjęcie uchwały dotyczącej nadania tytułu Członka Honorowego:
NINIE GĄSOWSKIEJ
ANDRZEJOWI AGA GRZELACHOWSKIEMU
HENRYKOWI KAPKOWSKIEMU
(Uzasadnienie w załączeniu)
Walne Zebranie, drogą Uchwały, wniosek przyjęło jednogłośnie.
Przewodniczący Zebrania podziękował zebranym za przybycie i zamknął zebranie.

Protokólant

Maria Frankowska

Wróć do „Sprawozdanie z WALNEGO ZJAZDU”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość