TRYB PRZYJMOWANIA +DEKLARACJA

DEKLARACJA dla kandydatów ( bez konieczności rejestracji)
Awatar użytkownika
ZAP
Posty: 222

TRYB PRZYJMOWANIA +DEKLARACJA

Postautor: ZAP » 03 mar 2017, 17:24

Artystów serdecznie zapraszamy.
prosimy Kandydatów o zapoznanie się ze Statutem Związku.
STATUT_tekst_jednolity_30_10_2019.pdf
(303.64 KiB) Pobrany 288 razy

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW

Składanie dokumentów w pierwszym i czwartym kwartale roku.
1. Kandydatów na członka Związku Artystów Plastyków zatwierdza po uzyskaniu opinii komisji artystycznej Zarząd Krajowy.

2. Kandydat składa na adres siedziby Zarządu Krajowego następujące dokumenty.

ZAP Os. Rzeczypospolitej 3/29, 61-397 Poznań
adres mailowy: zap@onet.com.pl

2.1. Deklarację członkowską (do pobrania )
deklaracja (6).pdf
(398.62 KiB) Pobrany 268 razy

- Deklarację należy wypełnić dużymi drukowanymi literami.
- W deklaracji kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zaznacza jakie dane mogą być udostępniane publicznie w publikacjach Związku. (Należy złożyć podpis )
- Deklaruje, że zapoznał się ze statutem Związku Artystów Plastyków i stosowanie się do jego zapisów oraz do Uchwał Organów Związku.
- W przypadku cudzoziemców deklaracja musi być wypełniona w języku polskim.
- Deklaracja musi być podpisana.

2.2. Dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne (35 mm x 45 mm)

2.3. Życiorys artystyczny – opis dorobku twórczego (w formie cyfrowej plik.doc).

2.4. Prezentację dorobku artystycznego w postaci zdjęć prac na maila zap@onet.com.pl lub lub pendrivie w ilości 20 prac. Prace muszą być dobrej jakości w formacie ....jpg
- Zdjęcia prac wysłane na adres mailowy zap@onet.com.pl maksymalnie do 5 -6 MB wszystkich zdjęć w jednym mailu.

- Nazwy plików muszą być tworzone zgodnie z następującym wzorem:
imię_nazwisko_tytuł_technika_format
Jan_Kowalski_pejzaz_zimowy_akryl_70x50, (nie używamy w nazwach polskich znaków diakrytycznych).

- Z obowiązku prezentacji prac komisji kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci Wyższych Szkół Sztuk Wizualnych. Absolwenci przedstawiają skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia uczelni wyższej. Prezentacja przedstawiająca prace dyplomową i prezentacja prac absolwenta jest jednak mile widziana.
- Dopuszcza się prezentacje twórczości w postaci papierowej. Wtedy zdjęcia prac muszą mieć format A4 to jest 210x297 mm.
2.5. Portfolio artysty: spis wystaw indywidualnych i zbiorowych, skany lub zdjęcia wydanych katalogów, folderów, albumów itp. świadczące o dorobku artystycznym.
2.6. Kandydat może dołączyć do dokumentów rekomendacje członków Związku Artystów Plastyków.

3. Zarząd Krajowy przeprowadza procedurę przyjęć nowych członków. Nadesłane dokumenty prezentujące dorobek artystyczny przedstawia do oceny odpowiedniej Komisji Artystycznej.

3.1 Komisja Artystyczna po zapoznaniu się z dostarczonymi pracami twórczości kandydata może go poprosić o uzupełnienie dokumentacji lub zaprosić kandydata na spotkanie. Komisja Artystyczna określa w zaproszeniu dodatkowe wymogi dotyczące prezentacji.
3.2 Jeśli w trakcie trwania procedury kwalifikacyjnej kandydat wystawia swoje prace może zaproponować Komisji Artystycznej zapoznanie się z pracami na wystawie.

4. Po przeanalizowaniu zaprezentowanych dokumentów w ciągu 14 dni Komisja Artystyczna kieruje do Zarządu Krajowego pisemną opinie z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków lub odrzucenie wniosku.

5. W oparciu o wniosek Komisji Artystycznej , Zarząd Krajowy Związku podejmuje decyzję w formie uchwały o przyjęciu w poczet członków Związku. O swojej decyzji Zarząd Krajowy powiadamia zainteresowanego w terminie 14 dni od podjęcia uchwały. Decyzja winna mieć formę pisemną.

6. Od uchwały Zarządu Krajowego w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku bądź odrzucenia wniosku przysługuje kandydatowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia Związku w terminie 30 dni od daty negatywnej decyzji. Odwołanie będzie rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Związku

7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania kandydatowi przysługuje ponowne prawo kandydowania w poczet członków związku po upływie minimum jednego roku.

8. Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu w poczet członków Związku nowo przyjęty członek jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy Związku Artystów Plastyków kwotę 370zł na którą składają się:
składki członkowskie 100zł
koszty rejestracji - 250 zł
koszty legitymacji - 20 zł


Konto bankowe Związku Artystów Plastyków
BGŻ 41 2030 0045 1110 0000 0327 1080

9. Nowo przyjęty członek Związku może zadeklarować przystąpienie do Jednostki Terenowej zwanej Oddziałem, do grupy twórczej lub sekcji tematycznej.

10. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty od nowo przyjętego członka otrzymuje on legitymację członka Związku Artystów Plastyków. Na życzenie legitymacja członkowska może być wysłana pocztą lub wręczona na stosownym zebraniu Organów Związku, Oddziału Związku, grupy twórczej lub sekcji tematycznej.

11. Nowo przyjęty członek Związku ma obowiązek zarejestrować się na oficjalnej stronie internetowej www
- Założyć profil artysty. wstawiać relację fotograficzne z wydarzeń w których uczestniczyli - wystawy, plenery itp. Tworzyć historię związku.
- W przypadku posiadania adresu mailowego należy potwierdzić subskrypcję listy mailowej ZAP.
- W przypadku posiadania profilu na FB wskazane jest przystąpienie do grupy Związek Artystów Plastyków - Zarząd Krajowy.

12. Kandydat na członka wspierającego Związku Artystów Plastyków składa tylko dokumenty określone w punkcie 2.1 i 2.2. i deklaruje wysokość składki członkowskiej nie niższą od wysokości składki ustalonej dla członków zwyczajnych.
13. Załącznikiem do regulaminu jest deklaracja członkowska.

Wróć do „WARUNKI PRZYJĘCIA DO ZWIĄZKU”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość